Lag Treninger Tabell/Siste resultater Trenere/lagledere
1 SG14 (G2005)

John Arve
Larsen
(97093089)

Richard
Nærø
(47300703)

Arne
Neumann
(46474817)
2 SJ14 (J2005)

Robert
Reed
(91681445)

Stig Einar
Kjølsøy
(91519845)

Linda
Strømmen
(98015227)
3 SJ13 (J2006)

Bjarte
Larsen
(92405877)

Ørjan
Dahl
()