Lag Treninger Tabell/Siste resultater Trenere/lagledere
1 LG12 (G2007)

Juliane
Kretschmer
(48602020)

Nicolas
Berg
2 LJ12 (J2007)

Odd-Inge
Ullaland
(907 36 470)

rjan
Dahl
()

Bjarte
Larsen
(92405877)
3 LG11 (G2008)

Arnfinn
Mauren
(98294853)

Dag Flem
Jacobsen
(90181101)

Sture
Fladmark
(92842500)