SK Guard

Bli medlem

Bli medlem

Velkommen til Sportsklubben Guard

Vi har forsøkt å samle all informasjon du trenger for å bli medlem i Sportsklubben Guard på denne siden. Om noe fortsatt er uklart etter å ha lest denne siden ber vi om at du kontakter klubben, slik at vi kan forbedre den. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

For selve innmeldingen vennligst send epost til daglig leder med informasjon om navn, fødselsdato, adresse, navn foresatt, mobil og epost.

1. Om klubben

Sportsklubben Guard er en fotballklubb for barn, ungdom og voksne, og klubben har sitt nedslagsfelt i sentrumsnære områder i Ålesund. Guard har klubblokaler på Color Line Stadion, som også er klubbens treningsbane sammen med Nørvebana. 

 

2. Kontaktinformasjon

Ønsker du å komme i kontakt med Sportsklubben Guard kan du klikke her. For å finne kontaktinformasjon til medlemmer i klubbens styre og utvalg kan du klikke her.

 

3. Medlemskap og treningsavgift i SK Guard

For å ta del i Sportsklubben Guard må man være medlem av klubben. Medlemskapet er personlig, og gir deg både rettigheter og plikter. Guard har en medlemsavgift på kroner 300,- som gjelder både for aktive spillere og støttemedlemmer. I tillegg til medlemskapet på kr. 300,- kommer det en treningsavgift for aktive spillere som deltar på ett av klubbens fotballag. Vedtatte satser for 2017 er følgende:

Lag

Alder

Medl.kont.

Tren.avgift

Totalt

Gutter/jenter

6-8 år

300

1350

1650 kr

Gutter/jenter

9-10 år

300

1550

1850 kr

Gutter/jenter

11-12 år

300

2050

2350 kr

Gutter/jenter

13-16 år

300

2250

2550 kr

Gutter/jenter

17-19 år

300

2550

2850 kr

Senior

>19 år

300

2750

3050 kr

Old Boys/girls

Alle

300

1250

1550 kr

UH-laget

Alle

300

700

1000 kr

Medlemskap.

Alle

300

 

300 kr

Man kan i enkelte tilfelle kvalifiseres til rabatt på treningskontingenten, for å finne ut hvilke krav som må oppfylles for å innfri rabatten kan du klikke her.

3.1 Dugnader

For å kunne holde treningsavgiften på ett respektabelt nivå forventes det at foreldre og spillere deltar på dugnader. Hvilke dugnader som er aktuelle blir besluttet i Styret, og vil informeres til alle lagledere innen rimelig tid i forkant av dugnadsstart. 

Sportsklubben Guard har til en hver sesong ansvar for kiosk 2 på Color Line Stadion under AaFKs hjemmekamper. Her kreves det at hvert lag klarer å stille med 4 kioskvakter, og det er lagleder sitt ansvar å delegere ut disse vaktene. 

3.2 Fritak

I spesielle tilfeller er det mulig å søke hovedstyret om fritak eller betalingsutsettelse. Kontakt enten administrasjon eller ett medlem av hovedstyret. Alle henvendelser vil behandles konfidensielt. 

3.3 Uoppgjort treningsavgift og/eller medlemskontingent

Ved uoppgjort treningsavgift/medlemskontingent vil utøveren risikere å bli utelukket fra deltagelse i Sportsklubben Guard. Klubben forbeholder seg retten til å ikke godkjenne overgang til ny klubb, før forpliktelser til Sportsklubben Guard er gjort opp. 

Fra 13 år og opp må man ha betalt medlemskontingenten for å være forsikret. SK Guard kan avslutte utøverens forsikring om faktura ikke er betalt innen forfall, og utøver trener dermed på egen risiko. 

Betalt medlemskontingent anses som bekreftelse på at medlemmet har gjort seg kjent med, og aksepterer de retningslinjer og forpliktelser som gjelder for medlemskapet i Sportsklubben Guard. Medlemskap i ett idrettslag forutsetter at man godtar Sportsklubben Guards - og Norges Idrettsforbunds lov. 

Klubbens lover finner man her. 

 

Sportsklubben Guard
S T I F T E T  1 9 2 8 

Postadresse: Color Line Stadion
Sjømannsveien 14 v/inngang 3 6008 Ålesund
Besøksadresse: Color Line Stadion, 6008 Ålesund
Telefon: 91 30 40 50 
E-postadresse: foad@skguard.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift