SK Guard

Medlemskap/Treningsavgift

Medlemskap/Treningsavgift

Medlemskontingent 2017

Lag

Alder

Medl.kont.

Tren.avgift

Totalt

Gutter/jenter

6-8 år

300

1450

1750 kr

Gutter/jenter

9-10 år

300

1650

1950 kr

Gutter/jenter

11-12 år

300

2150

2450 kr

Gutter/jenter

13-16 år

300

2350

2650 kr

Gutter/jenter

17-19 år

300

2650

2950 kr

Senior

>19 år

300

2850

3150 kr

Old Boys

Alle

300

1350

1650 kr

UH-laget

Alle

300

700

1000 kr

Medlemskap

Alle

300

300 kr

Rabattordning i SK Guard

Det gies 50% reduksjon i treningsavgiften når minst ett av følgende tre krav oppfylles:

  • Fra og med barn nr. 3 i familien som er medlem av SK Guard.
  • For barn som spiller på lag der far/mor er hovedtrener eller hovedlagleder i barnefotballen (6-12 år)
  • For yngste barn som har far/mor som gjør en fast frivillig innsats i SK Guard (styrearbeid eller arbeid i klubbens utvalg).

Det gies 100% fritak for treningsavgiften i følgende tilfeller:

  • Når far/mor er hovedtrener eller hovedlagleder for barn i ungdomsfotballen (13-19 år)

I tillegg finnes det makstak på treningsavgift pr. familie på kr. 4250,-. Merk at medlemskontingenten på 300 kr pr. spiller kommer i tillegg.

Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for å melde inn reduksjon i treningsavgiften til daglig leder FØR kontingenten sendes ut. Send epost til klubbens administrasjon.

Sportsklubben Guard
S T I F T E T  1 9 2 8 

Postadresse: Color Line Stadion
Sjømannsveien 14 v/inngang 3 6008 Ålesund
Besøksadresse: Color Line Stadion, 6008 Ålesund
Telefon: 91 30 40 50 
E-postadresse: foad@skguard.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift