SK Guard

Om klubben

Om klubben

Sportsklubben Guard er stiftet 28. mai 1928. 

I alle år har klubbens fokus vært på idrett for barn og unge. Fra midten av 1970 tallet startet klubben opp en prosess rettet mot Ålesund kommune og mot bevilgende myndigheter for annleggsutbygging, dette første til en rekke større anlegg ble bygget i kommunen. 

Ca. 1980 blir etablert med stort klubbhus på Volsdalsberga (senere sangens hus). Etter noen år der, ble ny bane og garderobe/klubbhus bygget på Voldsdalsneset. I 1984 ble så den første kunstgressbanen på Sunnmøre åpnet, akkurat der Color Line Stadion ligger i dag. I en lengre periode var klubben etav de større idrettslagene i området med nærmere 500 medlemmer. 

Klubben hadde mange kreative medlemmer med god faglig bakgrunn og planer om overbygd fotballbane ble snart neste prosjekt lansert. Sammen med STUI, kommunal dept. og lokale arkitekter ble det gjennomført studiereise til blant annet Munchen i Tyskland, og flere av de større anlegga i sentral europa ble besøkt. Sunnmørshallen ble som et resultat av den nytenkingen og "gründerånden" som Guard m/flere representerte. 

I 1997 tok Sportsklubben Guard kontakt med Aalesund Fotballklubb for om mulig å kunne bygge en felles storstadion i Ålesund, og på denne måten ble tanken om Color Line Stadion født. Dette arbeidet har tatt tid og SK Guard har hele tiden vært en aktiv partner, både økonomisk, faglig og administrativt. Det er med stor glede vi nå ser at anlegget er realisert. 

Guards ønsker for det nye anlegge er på mange måter beskrevet i klubbens vedtekter § 1, som lyder slik:

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og Norges Olympiske Komitè. Sportsklubben Guard skal gi så mange barn og voksne som mulig et tilbud og en opplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og konkurranser, samt deltakelse sosialt og trygt lags- og klubbmiljø. Arbeidet i klubben skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

Dette hovedmålet vil vi gjenspeile ved at alle ledere og trenere i sportsklubben bidrar til at tiltak i klubbens regi skal være til deltakerens beste. Spesielt skal barna og unge gis mulighet til å oppleve en idrett tilpasset deres utviklingsnivå. Sportsklubben Guard vil legge forholdene til rette slik at flest mulig barn og unge trives i kontakt med spillet og miljøet. Virksomheten danner dermed et godt grunnlag for å skape tilhørighet til et idrettsmiljø - og der igjennom varig interesse for idrett. 

Dagens situasjon

Sportsklubben Guard har i dag 20 lag med omlag 250 aktive spillere. Klubben har vokst enormt mye siste årene, og har god kapasitet ved Color Line Stadion og Nørvebana.

Sportsklubben Guard
S T I F T E T  1 9 2 8 

Postadresse: Color Line Stadion
Sjømannsveien 14 v/inngang 3 6008 Ålesund
Besøksadresse: Color Line Stadion, 6008 Ålesund
Telefon: 91 30 40 50 
E-postadresse: foad@skguard.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift